Магнитни бури – актуална информация в момента

На тази страница ще намерите актуална информация за магнитните бури в момента и дали се очакват промени в магнитното поле на земята през следващите дни и седмици.

Основния индикатор за магнитни бури е Kp индекса (Planetary K index), който се измерва от уредите на NASA и показва в реално време геомагнитната обстановка на нашата планета. Планетарният Kp индекс е мярка за смутеността на земното магнитно поле. Той се дава в относителни единици, които варират от 0 до 9 в зависимост от смутеността на полето.

АКТУАЛЕН Kp ИНДЕКС КЪМ МОМЕНТА:

Ако Kp индекса е в границите от 0 до 3 – Магнитна буря няма
Ако Kp индекса е в границите от 3 до 4 – Има лека магнитна буря
Ако Kp индекса е над 4 – Има силна магнитна буря

ПРОГНОЗА НА БАН ЗА МАГНИТНИТЕ БУРИ СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ:

http://www.geophys.bas.bg/kp_for/kp_mod_bg.php

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР И ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗРИГВАНИЯ СПРЯМО ЗЕМЯТА:

ГЛОБАЛНИ НИВА НА РАДИАЦИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ:

КЪДЕ В МОМЕНТА ИМА ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ: