Слънчев вятър, магнитни бури и полярни сияния

Слънчев вятър, магнитни бури и полярни сияния

Какво представлява слънчевият вятър?

Слънчевият вятър е външен поток от заредени йонизирани частици, тоест плазма, която се изхвърля и разпръсква от горните слоеве на звездната атмосфера. Ако не е от Слънцето, а от друга звезда, той е наричан звезден вятър. Слънчевите изригвания вятър се състои главно от електрони и протони, способни да преодолеят звездното гравитационно поле и са в състояние да наберат висока енергия чрез процес, който е неясен за изследователите. Магнитните бури и полярните сияния са директно свързани със слънчевия вятър, както и много други явления. Посоката на кометните опашки също зависи от слънчевия вятър – те са винаги в противоположна посока на тази на вятъра. Формирането на далечни звезди е повлияно от слънчевия вятър, защото междузвездният газ и прах оказват влияние. Скоростта на слънчевия вятър зависи от различните региони на Слънцето. По принцип, в посока на Земята тя е около 400 км/ч, но се увеличава при образували се дупки в короната. Внезапните промени оказват влияние върху формата на земната магнитосфера и създават геомагнитни бури.

Как влияе слънчевият вятър на планетите?

Слънчевият вятър най-много засяга Меркурий. Атмосферата на тази планета е изчезнала именно заради вятъра и заради малкото ѝ гравитационно поле. Сега Меркурий е потопен в радиационна баня. Част от атмосферата на Марс също е пострадала заради слънчевия вятър, въпреки че тази планета е по-голяма и по-далечна от Меркурий. Вятърът въздейства и на атмосферата на Венера така, че от нея се отделя кометоподобна опашка, която достига до земната орбита. Облаците на тази планета са подложени на ерозия заради слънчевия вятър. А нашата планета е защитена от вятъра със собственото си магнитно поле, което отразява заредените частици. Но ако вятърът е достатъчно силен, той ще има проявления на Земята. Тогава се предизвиква изменение на силовите линии на земното магнитно поле, а това води до полярни сияния и магнитни бури.

Какво представлява магнитната буря?

Това е временно смущение в земната магнитосфера. Заредените слънчеви частици с висока енергия навлизат в нея. Тези частици попадат на Земята когато Слънцето има коронални изхвърляния на маса или поток от бърз слънчев вятър, който идва от коронални дупки. При първия вариант слънчевата активност е по-голяма, а при втория тя е сведена до минимум. Геомагнитните бури индуцират токове в електропроводите и водят до смущението на радиовълните. Те пречат на сигналите на радиотелевизионните кули, както и на мобилните комуникации, на системите за сигурност и отбрана, на различните навигационни устройства, на спътниците в надземната орбита. Магнитната буря пречи много на хората, които имат заболявания и влошено здравословно състояние.

Какво представлява полярното сияние?

Полярното сияние е известно на всички хора явление, което може да се наблюдава в районите около полюсите на нашата планета. То се образува когато заредени частици на Слънцето с голямо количество енергия навлязат в магнитната обвивка на Земята. Най-силното магнитно поле е именно около полюсите, затова частиците се събират там. При сблъсъка на атомите и молекулите в атмосферата ни се стига до изблици на светлина, които се наричат фотони, а ние им казваме полярни сияния. Полярното сияние в северното и в южното полукълбо на планетата ни е едно и също, защото това са огледални образи на едно и също явление. Но не всичко относно полярното сияние е ясно. Учените не знаят защо то се появява най-често в много студените нощи. Не може да се предскаже с точност кога ще се появи или изчезне, въпреки всички изследвания.

Още информация за магнитните бури – https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/geomagnetic-storms