Слънцето и слънчеви изригвания

Слънчеви магнитни бури

Слънчеви изригвания, слънчеви петна, протуберанси

Благодарение на Слънцето имаме топлина и светлина на нашата планета. Може би не знаете, но орбитата, в която Земята се движи около Слънцето, е елипсовидна. Друг интересен факт е, че Слънцето съставлява около 99,86% от общата маса на Слънчевата система. За едно завъртане на Слънцето около галактичния център са необходими около 250 млн. години, а скоростта му е около 225 км/сек. Температурата на повърхността на Слънцето е между 5000 и 6000 градуса по Целзий, а във вътрешността достига до 15 000. Очаква се запасите от водород на звездата да се изчерпат след около 5 милиарда години. Диаметърът на Слънцето е над 100 пъти по-голям от този на Земята, а то е класифицирано като звезда от тип жълто джудже. Това са някои от по-познатите и интересни факти за Слънцето. Нека се запознаем с още неща, които касаят звездата и може би са неизвестни за вас.

Какво представлява слънчевото изригване?

Слънчевото изригване е експлозивен процес на отделяне на кинетична, светлинна и топлинна енергия в слънчевата атмосфера. Когато този феномен е налице, Слънцето е много по-ярко, но дори и най-мощните изригвания са едва доловими на фона на общото излъчване на звездата. Слънчевите изригвания могат да възникнат с различен интензитет и са тясно свързани с изхвърлянето на плазма и други заредени ускорени слънчеви частици (главно електрони) в космическото пространство. Те излъчват радиовълни и ако изригването е в посока към Земята, частиците могат да навлязат в земната атмосфера. Така се получават северните сияния. Слънчевите изригвания се наблюдават в активните области на Слънцето, защото там магнитните полета са по-мощни. Когато има слънчеви изригвания, скоростта на слънчевия вятър се увеличава, балансът на налягането се променя и това влияе на Земята.

Какво не се знае за слънчевото изригване?

Механизмите, които участват в процеса по слънчевото изригване все още не са добре изучени и разбрани. За изследователите не е ясно как магнитната енергия се преобразува в кинетична. Също така, не се знае как някои частици се ускоряват. Затова учените не могат с точност да направят прогнози кога ще има слънчеви изригвания. Между другото, изригванията на някои млади звезди са достатъчно силни, за да разрушат атмосферата на своите планети. Активността на нашата звезда не е толкова висока, но все пак може да ни повлияе, например да причини неизправности на устройствата и да наруши радиокомуникацията на дълги разстояния.

Какво представлява слънчевото петно?

Слънчевото петно представлява част от повърхността на Слънцето. Температурата му е много по-ниска от тази на съседните области и заради това то изглежда по-тъмно. Може би от там идва името му. Учените смятат, че различните типове слънчева активност (петната, протуберансите и други) са породени от интензивни смущения (усуквания) на магнитосферата на Слънцето. От своя страна, тези смущения се дължат на друго, различно въртене на материята от полюсите и екватора на слънчевата сфера.

Какво представляват протуберансите?

Протуберансите са част от слънчевата активност и са най-големите образувания в слънчевата атмосфера. Те са относително студени и плътни плазмени образувания в слънчевата корона. Тази корона е съставена от много гореща плазма, която не излъчва видима светлина. А протуберансите съдържат по-студена плазма. Тя е стотици пъти по-сияйна и плътна от горещата. Още не е ясно за науката как и защо се образуват протуберанси. Това, което се знае е, че те може да се образуват за един ден и да се задържат в короната седмици, дори месеци. Могат да отскочат на стотици хиляди километри в необятния Космос. А някои протуберанси се разкъсват и могат да породят коронално изхвърляне на маса. Най-големият наблюдаван протуберанс е достигнал дължина над 800 000 км, което е горе-долу колкото половината слънчев радиус.

Още информация за слънчевите изригвания и магнитни бури може да разгледате в следното видео:

Слънчевите изригвания предизвикват магнитните бури, които се отразяват и на дейността и състоянието на човека. Вижте тук повече за симптомите при магнитни бури.