Магнитни бури за периода 19 – 25 септември 2022

Актуална прогноза за магнитните бури днес и през втората половина на месец септември 2022 г.

Геомагнитната обстановка е спокойна, няма слънчеви изригвания пряко насочени към Земята. Слънцето е сравнително спокойно и не се очакват промени до края на третата седмица от септември.

Магнитни бури за периода 19 - 25 септември 2022

19 септември 2022 г. Слънчевата активност е ниска. AR3102 е най-активният регион със слънчеви петна и коронарни дупки . Но друг регион, точно над югоизточния край на слънцето, ще се завърти в полезрението и вече показва значителна активност.

Магнитни бури в момента

Дългосрочна прогноза за геомагнитни смущения за 1 месец напред:

Поради завъртането на активни региони на слънцето се очаква да има по-големи смущения и евентуални магнитни бури в края на септември – началото на октомври месец.

Магнитни бури за периода 19 - 25 септември 2022

Полярни сияния могат да се видят над северната част на Канада:

Магнитни бури за периода 19 - 25 септември 2022

Вероятността за изригвания от средния по сила клас M е около 20%, а за големи изригвания от клас X е около 5% на ден. Среднопланетарната геомагнитна обстановка над България към момента е спокойна.

Магнитни бури за периода 19 - 25 септември 2022